Verbeteren en verduurzamen 500 woningen in Emmen

In opdracht van Lefier. Labelsprong van D, E, F naar C

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een geweldige uitdaging voor de corporaties om huurwoningen te verduurzamen.

We hebben al honderden woningen verduurzaamd en hierdoor enorme kennis vergaard.

We begeleiden het gehele proces van opname tot uitvoering voor de opdrachtgever en bewoner.

Van het vaststellen van de huidige staat van een woning tot aan de daadwerkelijke uitvoering van verbeteringen, streven we ernaar samen met de woningcorporatie een positieve impact te hebben op zowel bewoners als het milieu. En het proces van duurzame woningverbetering te optimaliseren.

Woningverbetering en verduurzamen heeft impact op bewoners. Vanaf het begin van het proces nemen wij de verantwoordelijkheid om bewoners en gebruikers van informatie te voorzien.

Techniek blijft belangrijk, maar de sociale uitdaging is net zo belangrijk, zo niet belangrijker.

Projectaanpak;

  • We starten met een 100% opname (digitaal) van de huidige staat van de woningen rekening houdend met technische en sociale aspecten.
  • Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de energie-efficiëntie, isolatie en duurzaamheid van de woningen. Alsmede de afwijkingen en bijzonderheden. 
  • Er volgt een labelbepaling door partner SOCOTEC
  • Samen met de woningcorporatie is een plan opgesteld voor duurzame verbeteringen om label C te behalen. En is het besluit genomen om de brandveiligheid en ventilatie aan te pakken.
  • De uitvoeringsfase omvat een zorgvuldige planning om overlast tot een minimum te beperken. We coördineren de werkzaamheden met oog voor de dagelijkse routines van bewoners en zetten maatregelen in om verstoring te minimaliseren. Tijdens deze fase wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid van bewoners en het respecteren van hun leefomgeving.
  • Na de uitvoering volgt de oplevering. Een zorgvuldige inspectie samen de bewoners en woningcorporatie om te verzekeren dat alle duurzame maatregelen correct zijn geïmplementeerd. Eventuele resterende vragen of zorgen worden direct aangepakt.

 

Een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden

Voorbereiden werkzaamheden i.v.m. Wet Natuurbescherming;

Asbestsanering en herstel;

Isoleren dak van binnenuit;

Vervangen glas incl. ZR roosters, panelen en draaiende delen;

Verbeteren kierdichting;

Spouwmuurvulling;

Gevelherstel metselwerk;

Schilderwerk door ketenpartner

Vervangen van verouderde cv-ketels

Aanbrengen van een MV-installatie

Zachtboard plafonds vervangen door brandwerende Agnesplaten