Dakrenovatieproject 36 woningen Nieuw-Amsterdam

In opdracht van woningcorporatie Lefier hebben wij bij dit project de oude dakpannen zorgvuldig verwijderd en zijn de daken voorzien van geïsoleerde dakplaten, ISOBouw slimfix, met een Rc-waarde van 4,5m2K/W en daarna voorzien van nieuwe dakpannen. Alle schoorstenen zijn verwijderd als onderdeel van het vernieuwingsproces en vervangen voor 12 mitigatieschoorstenen (vleermuis en- of vogelvoorzieningen).

De boeien en gootbetimmering zijn vervangen. Er zijn nieuwe goten en hwa’s aangebracht.

Belangrijk: Door actief mee te denken buiten de oorspronkelijke opdracht hebben we het detail boven het kozijn mee geïsoleerd die uiteindelijk bepalend was voor een beter resultaat. Hierin maken wij het verschil!

 

Bij het plaatsen van steigers, opslag van materialen en containers stond de veiligheid voor personeel, bewoners en verkeer voorop.

De bewoners zijn tijdens de werkzaamheden in de woningen blijven wonen en hebben hier weinig tot geen overlast van ondervonden.

Bij alle woningen is er een onderhouds-/schilderbeurt uitgevoerd aan de buitenzijde van de woningen en is het asbestmateriaal conform de geldende richtlijnen gesaneerd.

 

In opdracht van de woningcorporatie hebben wij met toewijding aan dit project gewerkt en het project is, ondanks het slechte weer,  samen met onze bouwpartners binnen de vooraf opgestelde planning opgeleverd. Dit alles in prettige communicatie en medewerking met de bewoners. Samen hebben we bijgedragen aan een verbeterde, duurzame woonomgeving.