Dakrenovatieproject 170 woningen Angelslo

De opdracht voor dit project was om de vocht- en schimmelproblemen op te lossen. Het opsporen van de werkelijke oorzaak/bron van lekkages en vochtproblemen is lastig. Een foute analyse is snel gemaakt. Het doel is om niet alleen de symptomen aan te pakken, maar vooral de onderliggende oorzaken.

Onze specialist heeft een grondig onderzoek uitgevoerd van de woningen, waarbij technieken zoals thermografie en rookproeven zijn ingezet, en geconstateerd dat er meerdere oorzaken en factoren meespeelden in deze. Oorzaak en gevolg van deze problemen zijn meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Onze specialist is op het dak begonnen en uiteindelijk onder de vloer uit gekomen.

Door de werkelijke oorzaak en bron te identificeren, zijn gerichte en duurzame oplossingen door ons aangedragen en in overleg met de woningcorporatie is er een plan opgesteld om deze uit te voeren.